Beszámoló a Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság VI. Érdi Bálint-csoport Hétvégéjéről
2016. június 3-5.

Június 3. péntek

12 után már néhányan megérkeztek, és részben kötetlen beszélgetéssel, részben a szobák elfoglalásával telt az idő.

1-kor ebédeltünk, a nővérek fenséges zöldséges-tekerccsel örvendeztettek meg bennünket.

A jelentkezők nagy része 2 és 3 között érkezett, lassan összegyűlt a közel 40 fős csoport a nagyteremben.

3-kor Harrach Andor, a Társaság elnöke nyitotta meg a programot. Összefoglalta az elmúlt időszak tevékenységét és felvázolta a hétvége tematikáját. Ezt rövid bemutatkozó kör követte, mely után nagycsoporttal indult a szakmai program. A nagycsoportot Harrach Andor vezette. Az eset bemutatta a magyar egészségügy, szociális ellátás számos aspektusát, nehézségét, és már benne is voltunk a munka sűrűjében.

Ezt követően hallottuk angol vendégünk, Ceri Dornan előadását, aki Angliában családorvos és az angliai Bálint Társaság titkára. Az előadás címe:  How can Balint work contribute to everyday practice? A clinicians view. (A Bálint-munka hatása a mindennapi betegellátásra – a klinikus szemével.) Ceri előadása személyes hangvételű volt. A Bálintos orvos nem tudja a tutit, minden orvos beteg kapcsolat egyedi és megismételhetetlen. Két esetismertetéssel tette érhetőbbé, életszerűbbé mondanivalóját.

A vacsorát Butyka Enikő előadása követte: A Bálint módszer alkalmazása a tanügyben. Az előadásban két témakör szerepelt; egyik a pedagógusokkal folytatott munka, másik a képzés során beépített csoportok szerveződése és munkája. Az erdélyi tapasztalatok sokat lendíthetnek a magyarországi munkában, hiszen itt is egyre nagyobb az érdeklődés a segítő szakmák széles köréből.

Kissé fáradtan, de elkötelezetten vettek részt a csoportvezetésre jelentkező csoportvezetők a 9-10 óráig tartó megbeszélésen. Ennek alapján alakult ki a másnapi munka ütemezése, délelőtt 2-2 csoport és délután is 2-2 csoport, azonos vezetőpárosokkal – ettől egyetlen helyen tértünk el, a csoportösszetétel változatlanul tartásával a csoportvezetők változtak. Az igen gazdag kínálatban szerepelt angol nyelvű csoport, Bálint pszichodráma és hagyományos Bálint-csoport is.

Az esti kötetlen beszélgetés egy kis borozás-sörözéssel egybekötve jó alkalom volt a már megkezdett ismerkedésre, barátkozásra.

 

Június 4., szombat

Hajnali Pilates programért külön köszönet Veres Andreának, aki fáradhatatlanul igyekezett frissességet önteni a résztvevőkbe.fi

A reggeli után a délelőtti csoportokat követően megkezdődött a Társaság 2016. évi tisztújító közgyűlése. Harrach Andor, a Társaság elnöke nem vállalta az újbóli jelölést az elnöki posztra, kifejezte abbéli szándékát, hogy ezentúl inkább szakmai kérdésekkel foglalkozna a vezetőségen belül, és az elnökséggel járó egyéb faladatokat, tevékenységeket átengedi, teljes támogatásáról biztosítva utódját.

Miután meghallgattuk a pénzügyi beszámolót a korábbi elnökség is lemondott, és az új elnök és tagok jelölése következett.

Dr. Dobó Katalint elnöknek, a vezetőség soraiba Harrach Andort, Farkas Kingát, Jenei Andrást és Saródy Verát választotta meg. A vezetőségen belül Harrach Andor a szakmai vezető, Farkas Kinga a Társaság titkára, Saródy Vera a pszichológus-szociális-pedagógus szakma képviselője, Jenei András pénztáros. (A közgyűlés jegyzőkönyve a Honlapon rövidesen megtekinthető.)

A szombati ebédet követte Andor számára egy meglepetés torta, tetején a logóval és „Köszönjük Andor” felirattal.

A résztvevők egy része számára a szombat este a program véget ért. Nagy örömünkre mindenki hasznosnak és gondolatébresztőnek érezte a Hétvégét.

 

Június 5., vasárnap

Ismét Veres Andi pilátes foglalkozása nyitotta a napot – bár nem a teljes résztvevői kör választotta az ébredésnek ezt a formáját…

Reggeli után Fehér Pálma bemutató csoportja következett. Részben imaginációs technika felé irányította a figyelmet, részben pedig csoportos művészetterápiás technikát mutatott be. Mindkettő érdekes és komoly gondolatokat ébresztő lehetőség az esetfeldolgozásban.  Ez a módszer igen mélyen hat az érzelmekre, az eset a búcsúról, az elengedésről is szólt.

Az eset témája egybecsengett a résztvevők érzéseivel is, búcsúztunk egymástól, vége felé közeledett a Hétvége. Andor javaslatára a tervezett Integratív Kazuisztika csoporton ugyan azzal az esettel dolgoztunk. Az érzések mellé felsorakoztak a gondolatok, megelevenedett az eset környezete, ellátási javaslatokat, új szempontokat, jövőbeli teendőket mutatott fel a csoport az esethozó számára. Az Integratív Kazuisztikáról a Honlapon található bővebb olvasnivaló.

Az eredeti porgrammban meghirdetett beszélgetésre már csak rövid idő maradt („Hogyan tovább Bálint mozgalom?”). Itt szavakban is megfogalmazódott a nonverbális technikák beemelése, vagy a praktikusabb – megoldási módszerek bemutatását is lehetővé tevő technikák használatának lehetősége; valamint a hagyományos orvosok számára szerveződő csoportoktól eltérő munkaterületek meghódításának fontossága is. Szépen keretezte ez a gondolat a pénteki bemutatkozás sokszínűségét, ahol már a Hétvége elején kiderült, hogy a résztvevők jelentős része – a hagyományosan megjelenő orvosok mellett – szociális szférából és a pedagógia területéről érkezett.

Köszönjük a nővéreknek a törődést, a finom ételeket, és hogy újból itt lehettünk ebben a csodálatos környezetben, kertben, és köszönjük mindenkinek a részvételt. Bízunk benne, hogy a jövő évi rendezvényre is sok szakembert csábít majd a csoportozás lehetősége, a korábbi Hétvégék tapasztalata és talán ez a kis beszámoló is. Akik velünk voltatok, vigyétek a hírét a Hétvégének, a Társaságnak, a Bálint-csoportoknak!

A jövő évi Hétvége időpontját is már megbeszéltük Zsófia nővérrel: 2017. június 2-4. Írjátok be a naptáratokba!

S. V. – D. K.