Visszanéző – Szomatika-praktika 2014. december 13.

Mindjárt az elején előrebocsátva: jó nap volt a tudományos nap.
A résztvevők az előzetes regisztrácó alapján érkeztek, s a program időben el is kezdődött. A nap témája a non-medikális szektort célozta meg; ennek megfelelően a résztvevők többsége pszichológusok, s szociális, illetve gazdasági szakterületekről érkező segítő foglalkozásúak voltak (coach, családállító, tanácsadó szakpszichológus, szociális munkás). De voltak orvosok is a csoportban!
Az ókori szerzők tanácsai alapján a 20 résztvevő aktívan dolgozott egész nap.

A délelőtti és a délutáni csoportmunka is hatékony volt; a résztvevők száma szerint volt belső kör és külső kör.
A csoportmunkában az esetek feldolgozása megmutatta, hogy azok is csoportban dolgoznak, akiknek nincs csoportélménye, s főleg Bálint-csoport élménye nincs. A csoporttagok a szükséges előzetes információk alapján alkalmazkodtak a csoporthelyzethez, s jól alkalmazkodtak a Bálint-csoport módszerhez.
Mutatta önmagát, hogy a Bálint-csoport módszer kevés előzetes információval hatékony esetmunkát indukál, s a résztvevők jól alkalmazkodnak azokhoz a helyzetekhez, melyek számunkra addig ismeretlenek voltak. Ebben a kontextusban értékelhető az a megnyilvánulás, mely mindkét csoportmunka végén az esethozók visszajelzései alapján, valamint a nap végi zárókörben is megfogalmazódott: mindenki elégedett volt saját magával, a csoportmunkával, s az új csoportmunka-módszer megismerésének lehetőségével.
A program végén a résztvevők jelezték, hogy várják a februári és a márciusi tudományos napok programját, valamint érdeklődtek a V. Bálint-csoport Hétvége iránt.

A két workshop keretében azokra a helyzetekre és jelenségekre került a hangsúly, mely a segítő szakmában dolgozó szakemberekkel kapcsolatosak.
Saródy Vera tanácsadó szakpszichológus a kiégést a paradox burn-out kezelés felől közelítette meg, s témája szerint sok-sok egyéni szituáció mentén vezette el a hallgatókat a szomatikus tünetekhez, s azok felismeréséhez, kezeléséhez.
Subicz Beáta mentálhigiénés és gyermekvédelmi szakember egy jól körülhatárolható alföldi kistérség pedagógusainak és az iskolai környezethez tartozó jelzőrendszernek a működését mutatta meg. Ennek a működésnek azt az aspektusát láthattuk, amikor a pedagógusok és a segítők kerülnek egészségügyi-mentális hátrányba, s ezekre ők hogyan tudnak reagálni.

Mindkét workshop kérdésekkel és rövid sajáthelyzet ismertetésével zárult.

A program végén a visszajelző körben két hangsúlyos mondat fogalmazódott meg:
– jó a feszes, pörgős program, ahol kevés a szünetbeli üresjárat,
– jó tudni, hogy van rendszeres csoportlehetőség, ahol nem kollégákkal kell csoportban együtt dolgozni.

Jó nap, tartalmas munka folyt a tudományos napon.
Köszönöm a résztvevőknek.

Vályi Gábor
vezetőségi tag
a programnap felelőse