Csoportvezetőink

Dr. Becze Ádám

Dr. Becze Ádám vagyok, 7 éve családorvosként dolgozom Budapesten. A Bálint-csoportozással az egyetemen ismerkedtem meg pontosan 15 évvel ezelőtt, és
azóta is kisebb szünetekkel, de rendszeresen járok Bálint-csoportba, több mint 3 éve pedig vezetek is csoportokat. A közvetlen munkámban is sokat jelent, ezt megtapasztaltam többször:

élmény, támpont, relaxál és feldob, segít az agyam más részeit használni. Váratlan volt némileg az is, hogy online is elég jól működhet. Popovics Judit pszichológus vezetőtársammal folytatjuk az online, nyílt, vegyes foglalkozású tagoknak hirdetett online Bálint-csoportunkat 2021 ősztől is.

Dr. Dobó Katalin

1981-ben végeztem el Budapesten az orvosi egyetemet. Belgyógyászként kezdtem a szakmát. A pszichoszomatikus szemléletet szinte az anyatejjel együtt tettem magamévá. Édesanyámtól, dr. Herman Erzsébettől kaptam a muníciót, aki akkor foglalkozott pszichoszomatikával, amikor még, a rendszerváltás előtt, ez nem volt Magyarországon elterjedt, pláne nem úgy, hogy ő is belgyógyász volt. Szóval számomra az ember mindig is egység volt, nem külön test és lélek. A belgyógyászati osztályon nagyon zavart, hogy kimosdatott betegekkel találkoztam fehér ágyon, nem ismertem a környezetüket, és mikor elhagyták az osztályt, nem követhettem, mi lesz a sorsuk. Ekkor fordult érdeklődésem a családorvoslás felé.  Jelenleg Budapest 8. kerületében vagyok háziorvos, ugyanabban a praxisban immár 30 éve. Időközben családterápiát tanultam, majd pszichoterápia szakvizsgát is szereztem. Fontos segítség munkámban a rendszerszemlélet, vallom, hogy sokféle érvényes nézőpont van és a test és lélek, a kapcsolatok nem lineáris, hanem cirkuláris módon hatnak egymásra, működnek. Tehát nem okot-okozatot keresek, hanem megpróbálom megérteni a működést, a családdal, a beteggel együtt, hogy lássuk, hogyan tudunk változtatni.
Harrach Andor Bálint-csoport vezetőképző kurzusának elvégzését követően 2010 óta vezetek Bálint csoportokat. Andort követően 2016-ban megválasztottak a Társaság elnökévé.

Szeretném, ha minél több családorvos, orvos, segítő megtapasztalná, milyen fontos segítség munkánkban a Bálint csoport. Hiszen tudjuk a szakmát, továbbképzéseken fejlesztjük tudásunkat, de mindez kevés, ha nem tudunk boldogulni az orvos-beteg kapcsolatban. Ha úgy érezzük, elakadtunk, a szokásosnál nagyobb érzelmi stresszt élünk át egy-egy beteggel, a Bálint-csoportban elmondva az esetet könnyebben boldogulunk ugyan azzal a beteggel. A Bálint-csoportba járva megtapasztaljuk, hogy vannak esetek, amikor nem tudunk segíteni anélkül, hogy elbeszélgetnénk a beteggel élethelyzetéről, kapcsolati nehézségeiről is.

Jelenleg egy évek óta működő háziorvosi Bálint csoportot vezetek és még egy vegyes, segítő Bálint csoportot, ez utóbbit Herke Mónival.  Nem covidos időben Budapesten tartjuk a csoportokat, és ha a járványhelyzet erre késztet, Zoomon. Mindkettőben várunk új tagokat is.


Dr. Eörsi Dániel

Miért fontos a Bálint-csoport? Az orvoslás részben objektív, részben szubjektív folyamat. Szubjektivitásunk elfogultságba mehet át, ezáltal akadályozó tényezővé válhat – ugyanakkor erőforrásként is tekitnthetünk rá, ha megtanuljuk kezelni. Ennek leghatékonyabb módja szerintem a Bálint-csoport, mely módszert más segítő foglalkozásúak, így pedagógusok, lelkészek, szociális munkások is alkalmazhatnak.

Munkahely
  1. óta pszichoterápiás magánrendelést folytatok
  2. óta Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet – Balassagyarmati Egészségnevelő Program, szakmai vezetője vagyok
  3. óta vagyok háziorvos Budapest IX. kerületében. Munkahely weblapja: www.dreorsidaniel.hu
Oktatás
  1. óta medikus oktatás, Semmelweis Egyetem, ÁOK, Családorvosi Tanszék, Bevezetés a Klinikumba valamint Magatartástudományi Intézet keretein belül Orvosi Kommunikáció és Orvosi Pszichoterápia (utóbbi angol nyelven)
  2. óta Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék háziorvos tutorként posztgraduális oktatás.Felnőttképzés: Kommunikációs tréningek az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (korábban: GYEMSZI) orvosi kommunikációs programjának keretei között, valamint több más képzési program részeként
Tanulmányok
2018: Pszichoterapeuta szakvizsga, Semmelweis Egyetem
2013-2016: Pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta módszertani képzés, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület

2010: Bálint csoport-vezető (Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság)2007-2011: Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta Képzés2008: Háziorvostan Szakvizsga, Semmelweis Egyetem2004: Általános orvosi oklevél a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán

Popovics Judit

Tanulmányaim:

2021 – jelenleg: Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP) képzés
2018 – 2019: Bálint-csoport vezető képzés
2017 – jelenleg: Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzés – Debreceni Egyetem
2012 – 2017: Pszichológia szak – Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest. Kutatási témám a pszichedelikumok hatásai és az egzisztencialista krízis és egyéb dilemmák kapcsolata volt.
2014 – 2018: Személyközpontú módszerspecifikus képzés

Egyetemi tanulmányaim során hallottam először a Bálint-csoportról Schnell Endre egyik könyvében, és megfogott a pszichoszomatika gondolkodása, miszerint a test és a lélek egy egységet alkotnak, amire a társadalom és a szociális közeg nagyban hat. 2015-ben csatlakoztam egy Bálint-csoporthoz, és azóta része vagyok ennek a csoportnak. Magával ragadott az élmény, amiben megtapasztalhatom a különböző szakmából, eltérő tudással rendelkező emberek közös gondolkodását, összedolgozását annak érdekében, hogy az esethozónak segítséget tudjunk adni. Beleengedem magam az esetbe, és az asszociációkon keresztül közelebb jutok egy segítő és egy segített kapcsolatához. Ez felemelő érzés. Mindemellett a nehéz helyzetben nem csak az adott esetmegbeszélő alkalom tudott megkönnyebbülést hozni számomra, hanem ennek a közösségnek a támogatása is. Lényeginek érzem, hogy a segítőket is segítsük, ezért elvégeztem a vezetői képzést 2019-re. Mindezek indíttatására megszületett bennem 2020-ban a probono nyitott Bálint-csoportok gondolata, ami által a Covid járvány idején országszerte tudtuk kollégákhoz eljuttatni online ezt a segítői módszert. Becze Ádámmal háziorvos vezetőtársammal 2019. óra tartunk vegyes segítői foglalkozású embereknek nyitott csoportokat, amit most becsatornáztunk a probono projekthez; szeretettel várunk mindenkit a csütörtöki alkalmakon!

 

 

Rajnai Nadinka

Rajnai Nadinka Pszichológdiplomámat a budapesti ELTE-n szereztem 1965-ben. A pszichológusként többféle területen dolgoztam – és dolgozom mai is tanácsadó szakpszichológusként: egyénekkel, családokkal, csoportokkal – pályaválasztási tanácsadóban, kutatóintézetben, egyetemen, Nevelési tanácsadóban…Tanultam és tanítottam többféle elméleti keretet és módszert- s tanulok/tanítok ma is – hiszen a személyes kapcsolati jelenlétben erre folyamatos lehetőségünk van: legyen az a legszorosabb rokoni, baráti, szakmai személyes jelenléti  kapcsolat megélése, vagy irodalmi, szakmai művekbe, filmekbe, színházi előadásokva, kiállítási képekbe, zenébe való bevonódó együttlét…vagy mindennapi  meditáció …Minden találkozás erőt adó,  energia-adás/vétel…
A Bálint csoportokat azért szeretem, mert a csoportkeret,  találkozás, minden esetmegbeszélő alkalom lehetőséget ad arra, hogy egész lényünket, élettapasztalatainkat, eszünket és érzelmeinket, szakmai tudásunkat és személyes élményeinket “mozgásba lendítsük” egymás -és egyben önmagunk- segítése érdekében. Intenzív élményeket élek át egy csoporton, adhatok magamból és kapok minden alkalommal.

 

Dr. Veres Andrea

Tanulmányok
1988 – 1994 Pécsi Orvostudományi Egyetem – Általános orvos
1994 – 2000 Pécsi Orvostudományi Egyetem – Háziorvos szakorvos
2009 – 2012 Peak Pilates System, USA, Esztergom – Pilates edző
2013 – 2015 PTE-BTK Pszichológia Intézet – Mentálhigiénés szakember és közösségi segítő
2014 – 2015 Magyar Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság – Bálint-csoport vezető
Tapasztalatok
22 éve praktizálok háziorvosként vegyes körzetben. Akkreditált praxisként 19 éve részt veszek a graduális és posztgraduális orvos és szakorvos képzésben. Az orvosi, a mentálhigiénés és a pilates edzői képesítésem segítségével már nemcsak a gyógyító munkában, hanem az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és a rehabilitáció területén is aktívan dolgozom.    2004 óta járok Bálint-csoportba. Ezek az esetmegbeszélő csoportok segítettek abban, hogy a mindennapok terheit, a nehéz betegeket le tudjam tenni. Fejlődjön az önismeretem, felismerjem és kezeljem a típus hibáimat, letegyem a mindennapok stresszét. És persze, hogy védekezzek a kiégés ellen.
2014-ben adódott a lehetőség, hogy Bálint-csoport vezetővé váljak. Most már a kollégáknak és az orvostanhallgatóknak tartom a csoportokat